1 / 3
2 / 3
3 / 3

مجتمع نهالستان مالینگ حیدری

مجتمع باغات و نهالستان مالینگ حيدري در سال 1378، با هدف توليد انواع محصولات باغي و نهال، در زميني به مساحت 260 هکتار و در کیلومتر 12 جاده ترانزیت ابهر به تاکستان در استان زنجان تاسیس شد. اين مجتمع با بهره‌مندی از زمين‌هاي بکر و مستعد شهرستان ابهر و با استفاده از آخرين روش‌های علمی کشاورزی، به يکي از مراکز بزرگ باغداری استان زنجان و کشور تبدیل شده است.
مجتمع باغات و نهالستان مالینگ حیدری، دارای مجوز سردخانه دو مداره به ظرفیت 4000 تن با اسکلت احداث شده، مجوز سالن تفکیک ميوه به ظرفيت 12000 تن و موافقت اصولی برای احداث 190.000 مترمربع سردخانه و فضاهاي جانبي است. دسترسی به منابع آب ارزشمند، سیستم پیشرفته آبیاری، نهالستان مالینگ نمونه کشوری و بازدهی بالا در محصولات باغی از ویژگی های مجتمع باغات و نهالستان مالینگ حيدري میباشد.