مدیریت دارایی ملکی و بازاریابی انحصاری املاک خاص Property Asset Management & Special Realty Exclusive Marketing

ویژگان

روش های سنتی و قدیمی کسب و کار مانند ساختمان های قدیمی در زمان خود مناسب، باشکوه و ارزشمند بوده‌اند
ولی اکنون ....
پیش از آنکه بر سرمان فرو ریزند، آن ها را مرمت کنیم یا از نو بسازیم

ویژگان

روش قیمت گذاری علمی و دقیق
نمایش اطلاعات دقیق و کامل از ساختمان
دسترسی به شبکه گسترده فایل های خاص
پشتیبانی 24 ساعته